วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555


มะเร็งปอด
         พบมากเป็นอันดับ 2 ในชาย รองจากมะเร็งตับ ซึ่งตรวจพบในระยะเริ่มแรกได้อยาก และมีอัตราการตายสูง
สาเหตุ
              1.         การสูบบุหรี่ โดยผู้สูบบุหรี่จะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดมากกว่าคนที่ไม่สูบเฉลี่ยแล้ว 16 เท่า ความเสี่ยงนี้จะสูงขึ้นในผู้ที่สูบมากและนาน
2.         พันธุกรรม
3.         การสัมผัสสารก่อมะเร็ง จากการทำงานและสิ่งแวดล้อม เช่น แอสเบสตอสเรดอน
อาการ
ในระยะแรก ไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลย เมื่อก้อนมะเร็งโตขึ้นจนไปกดหลอดลมหรือลุกลามไปสู่อวัยวะอื่น จะมีอาการไอมีเลือดออก เจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย มีหน้าบวม แขนบวม เจ็บหน้าอกและไหล่ น้ำหนักลด เบื่ออาหาร
วินิจฉัย
1.         ซักประวัติตรวจร่างกาย
2.         X-ray ปอด
3.         ตรวจชิ้นเนื้อ
4.         ตรวจเสมหะ
การรักษา
1.         การผ่าตัด ทำในกรณีที่ก้อเนื้อขนาดไม่ใหญ่มาก
2.         การฉายแสงร่วมกับการให้เคมีบำบัด เพื่อช่วยชะลอการลุกลาม
3.         ประคับประคองตามอาการ
การป้องกัน
มะเร็งปอดเป็นโรคร้ายที่พบบ่อยและเมื่อเกิดแล้ว สามารถรักษาให้หายขาดได้น้อย การป้องกันโดยการไม่สูบบุหรี่ หรือหากสูบบุหรี่อยู่ก็ควรเลิกหรือลดให้เร็วที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงได้มาก และ ดูเหมือนจะเป็นวิธีเดียวที่เราจะทำได้ในขนะนี้
ที่มา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น